Вносители / износители

DTCS осигурява съответствие с митническите изисквания при кандидатстване за получаване на разрешения за митнически опростявания (опростено деклариране, облекчено деклариране, вписване в отчетността, централизирано оформяне и самооценка). Предоставя компетентна експертиза по отношение на тарифно класиране, произход на стоките и определяне на митническа стойност. Съдейства за получаване на Обвързваща тарифна информация (ОТИ) и Обвързваща информация за произход (ОИП).

За повече информация, свържете се с нас или ни изпратете запитване от формата по-долу

TOP