Документи при кандидатсване за ОИО статус

ОИО статус

За улеснение на нашите клиенти, публикуваме необходимите документи свързани с кандидатстването за ОИО статус (Authorised Economic Operator) след 01.05.2016г.

 

Оригиналните документи са качени на сайта на Агенция Митници на адрес http://customs.bg/bg/page/570.

ОИО статус Ръководство за ОИО – TAXUD/B2/047/2011 -Rev.6 BG

ОИО статус Приложение 1а към Ръководство за ОИО (Въпросник за самооценка)

ОИО статус ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Приложение 1а към Ръководство за ОИО

ОИО статус ПРИЛОЖЕНИЕ 1б към Ръководството за ОИО – Обяснителни бележки към въпросника за самооценка за ОИО

ОИО статус Приложение 2 към Ръководството за ОИО- „Заплахи, рискове и възможни решения“

ОИО статус ПРИЛОЖЕНИЕ 3 към Ръковоството за ОИО – Декларация_за_сигурност

ОИО статус ПРИЛОЖЕНИЕ 4 към Ръководството за ОИО – Примерна информация за съобщаване на митническите органи

ОИО статус Заявление за разрешение за ОИО в сила от 01.05.2016 – Образец

 

 

TOP