Митнически облекчения

DTCS съдейства за придобиване на статус „ОИО“, което включва разработване и имплементиране на процедури за вътрешен контрол и митнически практики с цел изпълняване на критериите за ОИО.

За повече информация, свържете се с нас или ни изпратете запитване от формата по-долу

TOP