Производители

DTCS съдейства при кандидатстване за издаване на лиценз за управление на данъчен склад. DTCS ще подготви документацията Ви така, че тя да гарантира изпълнението на условията за получаване на статут „лицензиран складодържател“ по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове“ (ЗАДС).
DTCS съдейства и подготвя документация за възстановяване на акциз съгласно разписанание хипотези в ЗАДС.

За повече информация, свържете се с нас или ни изпратете запитване от формата по-долу

TOP