DTCS съдейства при кадидатстване за регистрации по ЗАДС:

  • Регистриран получател;
  • Временно регистриран получател;
  • Освободен от акциз краен потребител;
  • Регистриран търговец за търговия с електрическа енергия въглища и кокс, природен газ.
  • Търговци на освободени за потребление акцизни стоки на територията на Европейския съюз;
  • Данъчни представители;

За повече информация, свържете се с нас или ни изпратете запитване от формата по-долу

TOP