DTCS и Velchev & Co ораганизираха семинар на тема „Промени в митническото законодателство и предимствата на статуса ОИО“

На 20 май в Новотел София се проведе семинар на тема „Промени в митническото законодателство и предимствата на статуса ОИО“. На семинара взеха участие представители на над 50 фирми, опериращи в сферите на международната търговия.

Почетен гост на семинара бе г-н Радостин Вазов, изпълнителен директор на ВУЗФ. Лектори на семинара бяха представители на DTCS и експерти от Агенция Митници.

Дискутираните теми предизвикаха голям интерес от страна на присъстващите, като от особено значение бяха промените в митническото законодателство на Общността по отношение на изискванията за предоставяне на обезпечения при извършване на дейността.

Резултати от семинара (.pdf) :

pdf0Seminar DTCS and Velchev&Co

Прилагаме снимков материал:

 

 

TOP