Превозвачи

DTCS съдейства при кандидатстване за придобиване на статус „ОИОСБ“, което включва разработване и имплементиране на процедури за гарантиране сигурността на веригата от доставки при транспортиране на товари, както и такива отговарящи на изискванията за получаване на разрешение за общо обезпечение при режим транзит, както и при кандидатстване за статус на одобрен получател за целите на ТИР и одобрен изпращач.

За повече информация, свържете се с нас или ни изпратете запитване от формата по-долу

TOP