Производители

DTCS осигурява съответствие с митническите изисквания при кандидатстване за получаване на разрешения за дейности свързани свързани с обработка на:
- несъюзни стоки, както и изискванията за разрешаване прилагането на специални режими с отложено плащане на публични държавни вземания.
- съюзни стоки предназначени за износ извън рамките на Европейския съюз.

За повече информация, свържете се с нас или ни изпратете запитване от формата по-долу

TOP