Складодържатели

DTCS осигурява съответствие с митническите изисквания при кандидатстване и получаване на разрешения за специални режими. Съдейства за разработване и имплементиране на процедури и практики, отговарящи за изискванията за получаване на разрешение за общо обезпечение с намален референтен размер и освобождаване от обезпечение.

За повече информация, свържете се с нас или ни изпратете запитване от формата по-долу

TOP