Спедитори

DTCS съдейства при кандидатстване за придобиване на статус „ОИОСБ“, което включва разработване и имплементиране на процедури за осъществяване на контрол на логистиката при верига от доставки, както и при кандидатстване за статус на одобрен получател за целите на ТИР и одобрен изпращач. Също така DTCS може да разработи митнически практики и да обучи персонала Ви, съобразно рамките за компетентност в митническата област.

За повече информация, свържете се с нас или ни изпратете запитване от формата по-долу

TOP