Какви услуги предоставяме?

КОНСУЛТИРАНЕ

Митническо и Акцизно право

СЪОТВЕТСТВИЯ С МИТНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

Осигуряване на “СЪОТВЕТСТВИЯ С МИТНИЧEСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ”

МИТНИЧЕСКИ ОПРОСТЯВАНИЯ

Разработване на процедури за МИТНИЧЕСКИ ОПРОСТЯВАНИЯ

КОНСУЛТИРАНЕ ОТНОСНО:

Тарифно класиране, Произход, Нетарифни мерки

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ

за получаване на Разрешение за „специалните режими”: Складиране, Усъвършенстване, Специфична употреба

Горещата Тема ОИО
Одобрени Икономически Оператори

Комплексно обслужване относно разрешение за  придобиването на статус (ОИО) „Одобрен Икономически Оператор” и последващо управление на Сертификат

ПРОЦЕСУАЛНА И ЮРИДИЧЕСКА ПОМОЩ

ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ

пред митническата администрация

ОБУЧЕНИЯ

....

ОДИТИРАНЕ

...

ЗАДС

Лицензиране и регистриране Придобиване на статут на данъчнозадължено лице . Подготовка и обезпеченост за изпълнение на условията на НАРЕДБА № H-1 от 22.01.2014г Възстановяване на акциз Извършване на вътрешен одит

TOP